Pasirinkite kalbą:

Pavojingų krovinių (ADR) gabenimas Lietuvoje

ADR gabenimas LietuvojeADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) – tai yra Europos šalių sutartis dėl tarptautinio pavojingų krovinių pervežimo kelių transportu. ADR sutartyje yra išdėstytos specialios kelių eismo instrukcijos dėl įpakavimo, krovinio saugos ir pavojingo krovinio žymėjimo. Pavojingų krovinių (ADR) gabenimas Lietuvoje tai pavojingų krovinių transportavimo sprendimai, leidžiantys patikimai ir saugiai pristatyti krovinius, kurie yra pavojingi žmonėms, gyviems organizmams, turtui ir aplinkai.

Pavojingiems kroviniams priskiriamos:

  • Degios medžiagos;
  • Ėsdinančios medžiagos;
  • Radioaktyvios medžiagos;
  • Sprogstamosios medžiagos;
  • Nuodingos medžiagos;
  • Ligas sukeliančios medžiagos.

ADR transporto priemonių paskirtis - pavojingų krovinių gabenimas.

Pavojingų krovinių transportavimui reikia daugiau darbo jėgos bei pastangų. Tokia paslauga yra brangesnė už nepavojingų krovinių pervežimą. Siuntėjas pilnai atsako už pateiktą informaciją lydinčiuose dokumentuose, t.y.: prekinė klasifikacija, identifikavimas, krovinio pavojingumo klasė ir pan.. Kai kurie pavojingi kroviniai reikalauja ypatingos įrangos transportavimui.

Susisiekite su mumis: UAB Vilniaus Tranzitas vietinė distribucija, kontaktai