Pavojingų krovinių klasifikacija

Kas yra pavojingi kroviniai, kurie žymimi raidėmis ADR? Tai – pavojingomis savybėmis pasižymintys gaminiai, medžiagos, kurie yra potencialiai pavojingi žmonėms ir visiems kitiems gyviems organizmams, aplinkai, turtui. Egzistuoja pavojingų krovinių klasifikacija, pagal kurią visos pavojingos medžiagos ir gaminiai yra priskiriami tam tikrai klasei.

KlasėPavojingo krovinio rūšisKlasifikavimasKlasifikacija
1Sprogiosios medžiagos ir gaminiai1.1 – 1.6Sprogiosios
2Dujos2.1Degios dujos
2.2Nedegios ir netoksiškos dujos
2.3Toksiškos dujos
3Degiosios skystosios medžiagos Degieji skysčiai
4Degiosios kietosios medžiagos4.1Degiosios kietosios medžiagos
4.2Savaime užsiliepsnojančios medžiagos
4.3Medžiagos, kurios sąlytyje su vandeniu išskiria degias dujas
5Oksiduojančios medžiagos5.1Oksiduojančios medžiagos
5.2Organiniai peroksidai
6Toksiškos medžiagos6.1Nuodingosios medžiagos
6.2Dirginančios ir galinčios sukelti infekciją medžiagos
7Radioaktyviosios medžiagos Radioaktyviosios medžiagos
8Ėdžiosios medžiagos Edžiosios ir/arba koroziją sukeliančios medžiagos
9Kitos pavojingos medžiagos Įvairios pavojingos medžiagos

Formoje pateikti duomenys naudojami susisiekimui su klientu
Jūsų žinutė sėkmingai išsiųsta Oi kažkas ne taip! Bandykite dar kartą. Įveskite teisingą apsaugos kodą.

Pavojingų krovinių (ADR) gabenimą itin griežtai reglamentuoja tam tikri teisės aktai: tiek nacionaliniai, tiek ir tarptautiniai. Visi jie nustato, kaip pavojingi kroviniai turėtų būti gabenami, sandėliuojami, valdomi. Šių reikalavimų privalu laikytis labai skrupulingai, bet kokia kaina. Ir ne todėl, kad už jų nepaisymą grėstų tam tikros griežtos sankcijos, bet daugiausia todėl, kad netinkamas ADR krovinių gabenimas gali suponuoti žmonių bei gyvūnų susirgimus, įvairaus laipsnio nudegimus, apsinuodijimą kenksmingomis medžiagomis ar kita. Negana to, neatsakingas pavojingų krovinių gabenimas gali labai pakenkti aplinkai, turtui, mat tai gali lemti gaisrus, sprogimus, vandens, dirvožemio užterštumą ir kt.

Pavojingų krovinių klasifikacija reikšminga dar ir dėl to, kad kiekvienai klasei taikomi skirtingi gabenimo, sandėliavimo bei valdymo reikalavimai, atsižvelgiant į konkrečius tų krovinių ypatumus.

Pavojingi kroviniai gali būti transportuojami vandens transportu, taip pat oro ir sausumos keliais. ADR raidėmis pažymėtas krovinys, kaip ir jį gabenantis transportas, turi turėti atitinkamą privalomą žymėjimą: UN numerį; ženklus, nurodančius pavojingo krovinio klasę (žymima ir ant transporto priemonės, ir ant paties krovinio); būtinus pavojingiems kroviniams vežti dokumentus.

Jei aktualus ADR krovinių gabenimas Vilniuje konkurencinga kaina, susisiekite su mumis. Paslaugas teikiame ne tik Vilniuje, bet ir kituose Lietuvos miestuose.